top
Wydarzenia:

Klatka z azbestu zamykająca serce rozżarzone do białości

Sto lat temu André Breton napisał manifest surrealizmu. W Muzeum Narodowym w Warszawie trwa zorganizowana z okazji rocznicy wystawa „Surrealizm. Inne mity”.

3
Surrealizm - figura kobiety leży na oparciach krzeseł jak na katafalku

Surrealizm miał swoje początki w latach 20. XX w. Dokładnie sto lat temu André Breton napisał manifest surrealizmu. „Manifeste du surrealisme” był pierwszą publikacją przybliżającą założenia kierunku – przede wszystkim w literaturze. W ślad za tą artystyczną odezwą przyszła kolejna – „Drugi manifest surrealizmu”, który stanowił już pełną wykładnię idei.

W manifeście Breton zawarł teorię na temat malarstwa głoszącą, że „Wartość obrazu zależy od piękności otrzymanej iskry”, czyli że ważniejsze od walorów czysto malarskich są emocje kierujące artystą. Manifest przyniósł w odniesieniu do literatury, ale dotyczy to również malarstwa, rozważania o funkcji oraz znaczeniu wyobraźni i snu. Postawę realistyczną Breton określił jako „zaprzeczenie wzlotu intelektualnego i moralnego”.

Tytuł artykułu „Klatka z azbestu zamykająca serce rozżarzone do białości” to określenie, jakim Breton w 1938 r. opisał poezję, którą tworzył Comte de Lautréamont, autor książki Les Chants de Maldoror (Pieśni Maldorora). Surrealiści uważali go za swojego mistrza.

Surrealizm - zbliżenie na pracę

„Surrealiści kreowali oniryczne, nierealne światy, pełne zaskakujących zestawień, pozostające w sprzeczności z racjonalistycznym sposobem opisywania rzeczywistości, reprezentujące tzw. model wewnętrzny” – wyjaśnia kuratorka wystawy Hanna Doroszuk. „W Polsce grupa związana bezpośrednio ze środowiskiem Bretona nigdy się nie zawiązała, jednak na przestrzeni prawie stu ostatnich lat w polskiej sztuce pojawiały się pewne symptomy surrealizmu. Im właśnie poświęcona jest wystawa Surrealizm. Inne mity” – stwierdza dalej kuratorka.

Wystawa jest próbą spojrzenia nie na historyczny ruch, ale na surrealizm jako zjawisko globalne – różnorodne i inspirujące. Najwcześniejsze prezentowane prace pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego, najpóźniejsze to dzieła twórców związanych z założonym w latach 50. XX w. ruchem Phases.

Surrealizm - jedna z sal ekspozycyjnych, na ścianach obrazy

Na ekspozycji pokazane są prace ponad sześćdziesięciu artystów, w tym: Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), Aleksandra Krzywobłockiego, Marka Piaseckiego, Fortunaty Obrąpalskiej, Jerzego Kujawskiego, Erny Rosenstein, Władysława Hasiora, Zbigniewa Makowskiego, Jerzego Skarżyńskiego, Urszuli Broll.  Jest też kilka współczesnych realizacji – instalacja Nokturn Dominiki Olszowy, przygotowana specjalnie na potrzeby wystawy w MNW, prace Goshki Macugi, kolektywu Slavs and Tatars oraz Jana Jakuba Ziółkowskiego. Przegląd dzieł polskich twórców dopełnia niewielki zestaw prac autorów zagranicznych, takich jak: Max Ernst, Wifredo Lam, Victor Brauner, Raoul Ubac, Hans Bellmer.

Surrealizm - sala muzealna, na ścianach fotografie
Wystawa umożliwia bliższe poznanie technik typowych dla surrealizmu, takich jak: dekalkomania, grataż, frotaż, prezentuje także surrealistyczne przedmioty i fotografie. Eksponaty pochodzą z kolekcji MNW oraz z innych ośrodków polskich i zagranicznych: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, a także Centre Georges Pompidou w Paryżu, mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien w Wiedniu i kolekcji prywatnych.

Surrealizm - gablota z eksponatami

Surrealizm. Inne mity

Muzeum Narodowe w Warszawie
10 maja – 11 sierpnia 2024 r.

Kuratorka: Hanna Doroszuk

Zdjęcia: Bartosz Bajerski / serwis prasowy Muzeum Narodowego w Warszawie