top
Wydarzenia:

Awatary przyszłości Pawła Orłowskiego w gościnie na Wawelu

Paweł Orłowski wystawia na Wawelu! Wernisaż wystawy „Kontrasty”, prezentującej rzeźby artysty, zainaugurował otwarcie Ogrodów Królewskich Zamku Królewskiego. 17 zgeometryzowanych form nabiera nowego znaczenia w zetknięciu z zabytkową tkanką architektoniczną.

3
Paweł Orłowski - rzeźby na postumencie na tle ceglanego muru

Paweł Orłowski chętnie podejmuje dialog z przeszłością. Wystawa „Kontrasty”, wpisująca się w cykl plenerowych ekspozycji w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu, to przykład synergii sztuki dawnej i współczesnej.

Paweł Orłowski - fragment rzeźby na tle Wawelu

– Od 2020 roku to już tradycja, że sezon wiosenno-letni na Wawelu otwieramy zaproszeniem do Ogrodów Królewskich, gdzie prezentujemy rzeźby artystów XX i XXI wieku. W ubiegłych latach podziwialiśmy prace Józefa Wilkonia, Bronisława Chromego i Zdzisława Beksińskiego. Dziś zawitały do nas dzieła Pawła Orłowskiego, które w zetknięciu z historycznym miejscem będą z pewnością wywoływać emocje wśród naszych Gości – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Rzeźby Pawła Orłowskiego – 17 form przestrzennych wykonanych z metalu – zdaniem kuratorki wystawy dr Bogumiły Wiśniewskiej, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu, w zetknięciu z zabytkową tkanką architektoniczną Zamku nabierają nowego znaczenia.

– Wybór kubizujących rzeźb, które nawiązują do dorobku mistrzów sztuki dawnej, sięgają po inspiracje antyczne, lecz są poddane komputerowemu modelowaniu, wskazuje na zmianę postrzegania formy i bryły we współczesnej rzeźbie. Orłowski sięga równocześnie po innowację i tradycję, odwołuje się do popularnej formuły pomników jeźdźców konnych i nadaje im własną formę, którą z rozmachem prezentujemy w ogrodach królewskich, pozwalając na budowanie indywidualnych skojarzeń i interpretacji – wyjaśnia dr Bogumiła Wiśniewska.

Paweł Orłowski - zbliżenie na rzeźby: konie, pegazy na tle ceglanego muru

Kubizujące rzeźby, które tworzy Paweł Orłowski, są przestrzennym zapisem współczesności. To formy, które zatrzymują w czasie teraźniejszość. Artysta postrzega je również jako awatary przyszłości.

– Moja twórczość odzwierciedla codzienność, zależy mi, aby była ona pretekstem do dyskusji, do rozważań nad tematami poruszanymi w tworzonych przeze mnie rzeźbach. Mówi się, że artysta w każdej pracy opowiada trochę o sobie, że każde dzieło jest w jakimś sensie autoportretem – stwierdza Paweł Orłowski.

Styl artysty charakteryzują skrótowość formy i jej geometryzacja. O swojej twórczości Paweł Orłowski mówi, że tworzy współczesną przestrzeń do refleksji na temat przemijania, upływu czasu, że buduje narrację, która otwiera drzwi do dialogu z odbiorcą.

– Wybrane dzieła Orłowskiego łączą w sobie abstrakcję i realizm, nowoczesność i tradycję, forma pobudza wyobraźnię, celowo stosowane uproszczenia bryły stają się przestrzenią twórczą artysty, a kolor definiuje jej znaczenie – uważa dr Bogumiła Wiśniewska.

Paweł Orłowski - fragment rzeźby na tle wawelu

Paweł Orłowski – twórca, który znalazł styl będący jego artystycznym podpisem

Paweł Orłowski (rocznik 1975) studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Józefa Sękowskiego i na UDK w Berlinie w pracowni Karlheinza Biederbicka. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych, prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej ASP.

Jest laureatem wielu polskich i międzynarodowych nagród. Brał udział w dziesiątkach artystycznych projektów, wystaw i sympozjów. Współpracował z wieloma galeriami i muzeami. Obecnie artystę reprezentuje Van Rij Gallery, która wspólnie z Zamkiem Królewskim na Wawelu zorganizowała wystawę „Kontrasty”.

Zdjęcia: Paweł Orłowski, serwis prasowy organizatora wystawy